299

AKCINĖ
BENDROVĖ

PRIVALUMAI

  • Galimybė prekiauti akcijomis viešai
  • Steigėjų gali būti neribotas skaičius fizinių ar juridinių asmenų

Į kainą įskaičiuota:

  • 16,22 € Registrų centro mokestis už įmonės pavadinimą
  • 26,36 € Registrų centro mokestis už Asociacijos steigimą
  • 105 € notaro mokestis
  • 15 € antspaudo gaminimas
  • 167,42 € dokumentų rengimas, atstovavimas RC ir adreso suteikimas neribotam laikui.

*kaina gali didėti, jeigu steigėjai bus Juridiniai asmenys, kuriems reikės ruošti papildomus dokumentus.

Steigimas atliekamas per 5-6 darbo dienas.

Akcinė bendrovė yra privatus, ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Akcinės bendrovės steigėjais gali būti neribotas skaičius fizinių ir juridinių asmenų.

Numatytas minimalus įstatinis kapitalas – 43 443 €, kuris turi būti apmokamas pinigais. Dalis viršijanti minimalų įstatinį kapitalą gali būti apmokama ir kitu turtu. Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas yra padalijamas į akcijas ir suformuojamas dalyviams apmokant akcijas pagal jų nominalią vertę. Už akcijas negalima atsiskaityti darbais ir paslaugomis. Nepiniginiai įnašai turi būti įvertinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Akcinėje bendrovėje yra būtini valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas, su kuriuo yra sudaroma darbo sutartis. Taip pat gali būti sudaroma valdyba ir stebėtojų taryba. Santykiuose su trečiaisiais asmenimis Akcinę bendrovę atstovauja vadovas. Pagrindinius sprendimus priima akcininkų susirinkimas.

Akcininkai pasidalina pelną proporcingai jų daliai įstatiniame kapitale. Pelnas išmokamas dividendais.

Akcinė bendrovė turi galimybę prekiauti akcijomis viešai, vertybinių popierių biržose. Tokiu būdu galima prisitraukti papildomą kapitalą ir iš platesnio žmonių rato. Akcinė bendrovė gali turėti tik nematerialias akcijos.

ĮMONĖ PER 2 VALANDAS

UŽSAKYTI PASLAUGĄ


    © Copyright - Law 7