1599

FILIALO
STEIGIMAS

15-30 d. dienų

PRIVALUMAI

  • Gali turėti savo buveinę
  • Gali atlikti dalį ar visas juridinio asmens funkcijas
  • Gali sudaryti sandorius juridinio asmens vardu

Juridinio asmens filialas arba atstovybė yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis teisę atstovauti juridinio asmens interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus juridinio asmens vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tai nėra juridinis asmuo.

Steigimo kaina – nuo 1599 €

Į kainą įskaičiuota:

  • Notaro mokestis.
  • VĮ Registrų centro mokestis.
  • Dokumentai.
  • Konsultavimas

Filialą ar atstovybę įsteigsime per 5-6 d. d.

Juridinio asmens filialas arba atstovybė yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų, tačiau nėra juridinis asmuo.

Juridinis asmuo atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal juridinio asmens prievoles.

Juridinio asmens atstovybė yra juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atlikti tam tikrus veiksmus. Juridinio asmens atstovybė nėra juridinis asmuo.

ĮMONĖ PER 2 VALANDAS

UŽSAKYTI PASLAUGĄ


    © Copyright - Law 7