239

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

4 d. dienos

Privalumai

  • Gali būti taikoma pelno lengvata
  • Reikalingas įstatinis kapitalas
  • Gali steigti vienas arba keli asmenys

Viena populiariausių juridinių formų. Ribotos atsakomybės, reikalingas įstatinis kapitalas, įmonę gali steigti vienas ar keli asmenys (akcininkai).

UAB steigimas – 239* € .

Galimas ir angliškas UAB pavadinimas.

Į kainą įskaičiuota:

  • Notaro mokestis.
  • VĮ Registrų centro pakeitimai.
  • VĮ Registrų centro mokestis.
  • suformuotas mūsų įstatinis kapitalas ( 2500 €).
  • registracijos adresas vieneriems metams.

*steigiant įmonę su daugiau nei vienu steigėju, taikomas papildomas mokestis + 39 €

Įmonę įsteigsime per 3-5 dienas.

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai savo turtu neatsako už UAB neįvykdytas prievoles. UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2 500 €.

UAB gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ar juridinių asmenų, o akcininkų skaičius neribojamas. Akcininkas gali parduoti ar kitaip perleisti (pvz., dovanoti, mainyti ir pan.) savo turimas UAB akcijas.

Svarbiausius sprendimus akcininkai priima balsavimu. Kiekviena akcija suteikia vieną balsą, todėl balsuojant visuotiniame akcininkų susirinkime didžiausią įtaką turi daugiausia akcijų įsigijęs asmuo. UAB turi būti vienasmenis valdymo organas – vadovas, gali būti sudaromas ir kolegialus valdymo organas – valdyba.

Nepasisekus verslui, akcininkas rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į UAB, taip apsaugodamas savo asmeninį turtą. Norint pritraukti papildomų lėšų, UAB gali išleisti naujas akcijas, kurias įsigydami akcininkai sumoka nustatytą pinigų sumą. Galimybė pasitraukti iš verslo, perleidžiant UAB akcijas kitiems asmenims ar parduodant verslą;

UAB mokestinės lengvatos: jei vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 €, taikomas lengvatinis 5% pelno mokesčio tarifas vietoje įprasto 15% tarifo. Akcininkai gali išsimokėti UAB uždirbtą pelną tik per dividendus.

ĮMONĖ PER 2 VALANDAS

UŽSAKYTI PASLAUGĄ


    © Copyright - Law 7