Norite padidinti įstatinį kapitalą? Atsirado naujų akcininkų, kurie nori įnešti pinigų į Jūsų įmonės fondą? Norite gauti bankų finansavimą, o gal jums reikia veiklos licencijos? Jeigu turite klausimų dėl įstatinio kapitalo didinimo,  kreipkitės į mus!

Įstatinio kapitalo dydis parodo, kokia suma rizikuoja akcininkai.

Pelną akcininkai gali išsimokėti dividendais, tačiau įstatinį kapitalą – tik sumažindami jo dydį. Jeigu bendrovė turi ilgalaikių įsipareigojimų, įstatinį kapitalą galima mažinti tik gavus visų kreditorių sutikimą. Jeigu bendrovė turi nepadengtų nuostolių, įstatinio kapitalo mažinti negalima iš viso.

Įstatymas taip pat nustato, kad bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis, nei pusė įstatinio kapitalo dydžio, o taip gali nutikti, kai įmonė patiria nuostolį. Tokiu būdu įstatymas siekia apsaugoti kreditorių teises.

Taigi kuo didesnis įstatinio kapitalo dydis, tuo labiau apsaugoti įmonės kreditoriai, o akcininkai prisiima daugiau rizikos.

Įstatinis kapitalas didinamas šiais atvejais:

  • Siekiant užtikrinti įmonės finansinių įsipareigojimų vykdymą.
  • Siekiant pritraukti papildomas lėšas verslo plėtrai.
  • Siekiant pagerinti įmonės finansinius rodiklius.
  • Padidinus įstatinį kapitalą pagerėja nuosavo kapitalo ir skolų santykis, trumpalaikių įsipareigojimų vykdymas.
  • Įstatinio kapitalo didinimas dažnai atliekamas siekiant gauti bankų finansavimą.
  • Įstatinio kapitalo didinimas gali būti atliekamas siekiant gauti tam tikros veiklos licenciją, kuomet licencijavimo sąlygos nustato minimalius įstatinio kapitalo reikalavimus.
  • Jeigu akcininkai finansuodami verslą skolina įmonei, o įmonė skolos negrąžina, tuomet įmonė gali padidinti įstatinį kapitalą, o akcininkai vietoje įnašų gali atsisakyti skolos. Tokia pati procedūra gali būti atliekama ir su kitais įmonės kreditoriais, kurie, tokiu būdu, gali tapti įmonės akcininkais.

 

UŽSAKYTI PASLAUGĄ    © Copyright - Law 7