Norite stabdyti savo veiklą? Įkūrėte naują įmone? Su buvusia įmone norite atsisveikinti? Norėdami likviduoti įmonę be galvos skausmo, kreipkitės į mus.

Atliksime mokestinį vertinimą, parengsime visus reikiamus dokumentus, pateiksime juos institucijoms ir likviduosime įmonę. Įmonės likvidavimo metu atstovausime Jus Registrų centre, Sodroje, Vilniaus miesto savivaldybėje, atsakysime į visus Jums iškilusius klausimus.

Įmonės likvidavimas užtruks 5 – 8 mėnesius.

Kaip vyksta įmonės likvidavimas:

 1. Kreipiatės į mus ir mes Jums atsakome į visus kilusius klausimus, supažindiname su proceso taisyklėmis, veiksmų eiliškumu, atstovaujame jus, padedame tvarkyti reikalingus dokumentus.
 2. UAB likvidavimas pradedamas kai akcininkai pasirašo akcininkų susirinkimo protokolą likviduoti įmonę ir paskiria likvidatorių.
 3. Viešai paskelbiama, kad pradėtas įmonės likvidavimas.
 4. Ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną apie UAB likvidavimą pranešama Juridinių asmenų registrui (JAR).
 5. Sudaromas likviduojamos įmonės likvidavimo pradžios balansas.
 6. Apie UAB likvidavimą raštu pranešama UAB kreditoriams.
 7. Įmonė išregistruojamas iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojų registro.
 8. Pateikiamos UAB likvidavimo pradžios mokesčių deklaracijos.
 9. Baigiami vykdyti įmonės sandoriai.
 10. Nutraukiamos darbo sutartys su darbuotojais, su jais atsiskaitoma.
 11. Sumokamos socialinio, sveikatos draudimo įmokos, baudos, delspinigiai.
 12. Išregistruojamas kasos aparatas.
 13. Sunaikinami nepanaudoti specialių apskaitos dokumentų blankai.
 14. Atsiskaitoma su kreditoriais.
 15.  Pateikiamos įmonės veiklos laikotarpio pabaigos mokesčių deklaracijos.
 16. Sumokami likę mokesčiai.
 17. Akcininkams paskirstomas likęs įmonės turtas, surašomi jo perdavimo aktai.
 18. Sudaromas ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikiamas likviduojamos įmonės veiklos laikotarpio pabaigos balansas.
 19. VMI atlieka likviduojamos įmonės dokumentų patikrinimą.
 20. VMI teikia pranešimą JAR ir likvidatoriui apie įmonės atsiskaitymą su biudžetu.
 21. Įmonės dokumentai atiduodami saugoti archyvui.
 22. Uždaromos įmonės sąskaitos bankuose.
 23. Sunaikinamas likviduojamos įmonės antspaudas.
 24. Sudaromas UAB likvidavimo aktas.
 25. JAR pateikiamas prašymas dėl įmonės išregistravimo.

UŽSAKYTI PASLAUGĄ  © Copyright - Law 7