189

MAŽOJI
BENDRIJA
4 d. dienos

PRIVALUMAI

  • Nereikia įstatinio kapitalo
  • Ribota civilinė atsakomybė
  • Dalyviai patys gali dalyvauti valdyme
  • Yra lengvatų pelno mokesčiui. Gali būti 0 proc.

Naujausia juridinio asmens forma, turinti Individualios įmonės ir Uždarosios akcinės bendrovės savybių. Mažosios bendrijos įstatinis kapitalas gali būti ir 1 €. Bendriją gali steigti nuo 1 iki 10 žmonių.

MB Steigimo kaina jeigu turite el. mobilų parašą – 189 €

Steigimo kaina be el. parašo  – 259 €

Galimas steigimas su ANGLIŠKU pavadinimu!

Įmonę įsteigsime NUOTOLINIU BŪDU per 4 dienas, Jums belieka sugalvoti pavadinimą. Į kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, galime suteikti įmonės registracijos adresą. Esame įsteigę daugiau nei 300 mažųjų bendrijų.

Mažoji bendrija yra tarpinis variantas tarp Individualios įmonės ir Uždarosios akcinės bendrovės, kadangi Mažajai bendrijai būdingi abiejų požymiai. Mažoji bendrija yra privatus, ribotos civilinės atsakomybės asmuo, kurio steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys, kurių yra nuo 1 iki 10.

Ribota atsakomybė reiškia, kad Mažosios bendrijos nariai atsako prieš trečiuosius asmenis ir kreditorius tik tuo turtu, kurį jie įnešė į bendriją ir neatsako savo asmeniniu turtu už Mažosios bendrijos prievoles.

Privalumas, palyginus su Uždarąja akcine bendrove yra tai, kad steigiant Mažąją bendriją nėra įstatinio kapitalo reikalavimo.

Mažoji bendrija iš kitų juridinių asmenų formų išsiskiria tuo, kad išstodamas narys turi galimybę susigrąžinti savo padarytus įnašus (kurie galėjo pasikeisti priklausomai nuo bendrijos veiklos pelningumo).

Mažojoje bendrijoje nėra būtinas vienasmenis valdymo organas. Dalininkų susirinkimas gali priimti visus sprendimus. Tokiu atveju Mažąją bendriją santykiuose su trečiosiomis šalimis atstovaus jų išrinktas mažosios bendrijos atstovas, kuris nebus laikomas vienasmeniu valdymo organu. Galima rinktis ir tradicinę valdymo struktūrą, kai pagrindinis valdymo organas yra vadovas.

Struktūra be vienasmenio valdymo organo, balsuojant susirinkimuose vienas narys turi vieną balsą, nepriklausomai nuo to, kokią dalį įnašu narys padarė.

Su vadovu yra sudaroma ne darbo, o civilinė (paslaugų) sutartis. Darbo sutartys sudaromos tik su darbuotojais, kurie nėra Mažosios bendrijos nariai.

Mažosios bendrijos pelno dalis, skirta mažosios bendrijos nariams, paskirstoma kiekvienam nariui proporcingai jo įnašo dydžiui, bet nuostatuose gali būti numatyta ir kitokia pelno paskirstymo tvarka. Mažosios bendrijos pelnas jos nariams gali būti paskirstomas ir už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

Suteiksime BUHALTERINES paslaugas. Šiuo metu buhalteriškai apskaitome daugiau nei 100 mažųjų bendrijų.

ĮMONĖ PER 2 VALANDAS

UŽSAKYTI PASLAUGĄ


    © Copyright - Law 7