ĮMONĖ PER 2 VALANDAS

Pagrindiniai MB (mažosios bendrijos) skirtumai nuo
UAB (Uždarosios akcinės bedrovės) ir IĮ (Individualios įmonės)

MBUAB
SteigimasĮprastu arba elektroniniu būduĮprastu arba elektroniniu būduĮprastu arba elektroniniu būdu
Steigėjai (dalyviai)Fiziniai asmenysFiziniai ir (ar) juridiniai asmenysFizinis asmuo
Steigėjų (dalyvių) skaičius1-10 (nariai)1-249 (akcininkai)1 (savininkas)
Dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievolesMB nario ribota civilinė atsakomybėAkcininko ribota civilinė atsakomybėIĮ savininko neribota civilinė atsakomybė (jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka IĮ turto, IĮ savininkas atsako savo turtu)
Minimalus kapitalo dydisNustato patys MB nariaiNe mažesnis kaip 2500 EurKapitalo reikalavimas netaikomas
Kapitalas ir įnašaiMB narių įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai. Nepiniginių įnašų vertė nustatoma visų MB dalyvių bendru sutarimu.
Įnašu negali būti darbai ir paslaugos
Kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Akcijos apmokamos pinigais ir (ar) akcininkui nuosavybės teise priklausančiu nepiniginiu įnašu, kuris turi būti įvertintas teisės aktų nustatyta tvarkaĮnašai – IĮ savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas
Vidinė įmonės struktūraMB steigėjai (nariai) gali pasirinkti vieną iš dviejų MB organų struktūrų:
• Kai MB yra tik mažosios bendrijos narių susirinkimas, kuris kartu yra ir valdymo organas. Šiuo atveju MB nebūtų kitų organų, tik būtų susirinkimo išrinktas MB atstovas, tačiau sprendimus visais MB veiklos klausimais priimtų mažosios bendrijos narių susirinkimas;
• Kai MB yra narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – mažosios bendrijos vadovas
UAB turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą.
 
Gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas- stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba.
 
Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis.
Paprastai IĮ savininkas kartu yra ir vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas.
 
Kai vadovu paskiriamas kitas asmuo, jis veikia IĮ vardu, o IĮ savininkas vykdo tik jam kaip dalyvių susirinkimui priskirtą kompetenciją
Vidinė įmonės struktūra
Balsavimo, priimant sprendimus, principas
Įprasta praktika – 1 narys – 1 balsas, tačiau kai MB yra vadovas, MB nuostatose gali būti nustatyta kitaip1 akcija – 1 balsasSprendimus IĮ savininkas priima savarankiškai
Asmuo, veikiantis juridinio asmens varduAtsižvelgiant į MB struktūra, jos vardu veiktų:
• MB narių susirinkimas, o atstovautų MB atstovas
• MB vadovas, vienasmenis valdymo organas
Santykiuose su kitais asmenimis UAB vardu vienvaldiškai veikia vadovas.Kai IĮ savininkas nėra paskiręs vadovo, IĮ vardu veikia jis pats. Kai yra IĮ vadovas, jis vienvaldiškai veikia individualios įmonės vardu.
Pelno paskirstymasPelnas skirstomas proporcingai įnešto įnašo dydžiui, tačiau MB nuostatuose gali būti nustatyta kitaip.
 
Galima pelną išmokėti avansu. Pasibaigus finansiniams metams ir paaiškėjus, kad avansu išmokėta pelno dalis yra didesnė, nei priklausytų, skirtumas turi būti grąžintas.
Akcininkui skiriamų dividendų dydis proporcingas jam priklausančių akcijų nominaliai vertei.
 
Galimas dividendų išmokėjimas už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį
Visas IĮ pelnas skiriamas savininkui.
Įmonių kūrimo kaina169 Eur199 Eur199 Eur

UŽSAKYTI PASLAUGĄ

© Copyright - Law 7